رتبه تیم: 76
نام تیم: آریزابالاگا
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/26 13:18:46
بودجه : 95.5