رتبه تیم: 134 (مشترک)
نام تیم: Sss
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/26 13:19:56
بودجه : 95