رتبه تیم: 71
نام تیم: Alman..Zen
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/26 14:08:12
بودجه : 89.5