رتبه تیم: 107 (مشترک)
نام تیم: پدرام
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 13:20:48
بودجه : 93.5