رتبه تیم: 91
نام تیم: leva
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/26 13:29:10
بودجه : 99