رتبه تیم: 66
نام تیم: لوا
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/26 13:28:27
بودجه : 98