رتبه تیم: 99
نام تیم: شششش
امتیاز: 65
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/07/26 13:35:20
بودجه : 96.5