رتبه تیم: 82 (مشترک)
نام تیم: تیم 2
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/26 13:42:20
بودجه : 100