رتبه تیم: 70
نام تیم: لوا
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/26 13:50:03
بودجه : 100