رتبه تیم: 9
نام تیم: تیم6
امتیاز: 82
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 82
تاریخ: 1399/07/26 13:57:34
بودجه : 100