رتبه تیم: 51 (مشترک)
نام تیم: گومز
امتیاز: 69
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 69
تاریخ: 1399/07/26 14:02:22
بودجه : 95.5