رتبه تیم: 14
نام تیم: ترکیبی لایپ با
امتیاز: 77
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 77
تاریخ: 1399/07/26 14:12:00
بودجه : 98.5