رتبه تیم: 115 (مشترک)
نام تیم: 786
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 14:12:28
بودجه : 97