رتبه تیم: 127
نام تیم: لایپ
امتیاز: 63
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/07/26 14:13:43
بودجه : 94