رتبه تیم: 6
نام تیم: کاووو
امتیاز: 82
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 82
تاریخ: 1399/07/26 14:16:41
بودجه : 95