رتبه تیم: 72 (مشترک)
نام تیم: KkkNnjk
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/26 14:17:51
بودجه : 93.5