رتبه تیم: 19
نام تیم: داشتیبلاغ 44
امتیاز: 75
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 75
تاریخ: 1399/07/26 14:18:40
بودجه : 97