رتبه تیم: 88 (مشترک)
نام تیم: Is ghvg
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/26 14:22:33
بودجه : 98.5