رتبه تیم: 126
نام تیم: مینا 33
امتیاز: 63
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/07/26 14:23:05
بودجه : 93