رتبه تیم: 45
نام تیم: لایپ
امتیاز: 70
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/07/26 14:24:46
بودجه : 97