رتبه تیم: 25
نام تیم: Erfan 05
امتیاز: 74
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 74
تاریخ: 1399/08/29 16:35:33
بودجه : 90.5