رتبه تیم: 24
نام تیم: همینجوری ۲
امتیاز: 74
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 74
تاریخ: 1399/08/29 18:05:17
بودجه : 90