رتبه تیم: 20 (مشترک)
نام تیم: فوتبالیستها
امتیاز: 76
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/08/29 18:35:29
بودجه : 100