رتبه تیم: 20 (مشترک)
نام تیم: بزرگمردان
امتیاز: 76
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/08/30 13:29:27
بودجه : 100