رتبه تیم: 23
نام تیم: cr7
امتیاز: 75
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 75
تاریخ: 1399/08/30 13:51:41
بودجه : 97