رتبه تیم: 32 (مشترک)
نام تیم: cuar
امتیاز: 73
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/08/30 15:23:19
بودجه : 96.5