رتبه تیم: 34 (مشترک)
نام تیم: ppp
امتیاز: 73
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/08/30 21:00:30
بودجه : 100