رتبه تیم: 3
نام تیم: هااند
امتیاز: 86
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 86
تاریخ: 1399/08/30 22:47:53
بودجه : 97.5