رتبه تیم: 19
نام تیم: GOAT
امتیاز: 76
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/08/30 23:30:43
بودجه : 98