رتبه تیم: 9
نام تیم: رن 13 فرانسه
امتیاز: 79
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 79
تاریخ: 1399/09/01 08:55:23
بودجه : 95.5