رتبه تیم: 20 (مشترک)
نام تیم: گملبعه
امتیاز: 76
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/09/01 09:25:06
بودجه : 100