رتبه تیم: 16
نام تیم: بایر هالند
امتیاز: 77
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 77
تاریخ: 1399/09/01 11:01:24
بودجه : 99