رتبه تیم: 30
نام تیم: تیم اول راند
امتیاز: 73
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/09/01 10:55:39
بودجه : 95.5