رتبه تیم: 40
نام تیم: شانس
امتیاز: 72
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/09/01 11:35:39
بودجه : 97