رتبه تیم: 41 (مشترک)
نام تیم: Yaaaa
امتیاز: 72
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/09/01 12:07:53
بودجه : 100