رتبه تیم: 44
نام تیم: Ggmu
امتیاز: 71
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/09/01 12:14:31
بودجه : 93