رتبه تیم: 10
نام تیم: هالند
امتیاز: 78
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 78
تاریخ: 1399/09/01 12:49:40
بودجه : 90