رتبه تیم: 43
نام تیم: ship
امتیاز: 71
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/09/01 12:57:03
بودجه : 89.5