رتبه تیم: 13 (مشترک)
نام تیم: Kramaric
امتیاز: 78
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 78
تاریخ: 1399/09/01 14:08:58
بودجه : 100