رتبه تیم: 2
نام تیم: Halland
امتیاز: 86
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 86
تاریخ: 1399/09/01 14:09:10
بودجه : 95.5