رتبه تیم: 5
نام تیم: Haland
امتیاز: 82
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 82
تاریخ: 1399/09/01 14:37:03
بودجه : 100