رتبه تیم: 8
نام تیم: حال خوب
امتیاز: 80
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 80
تاریخ: 1399/09/01 14:43:24
بودجه : 94.5