رتبه تیم: 1
نام تیم: ete5ye
امتیاز: 87
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 87
تاریخ: 1399/09/01 15:09:14
بودجه : 90.5