رتبه تیم: 7
نام تیم: پوریا پوتک
امتیاز: 81
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 81
تاریخ: 1399/09/01 15:13:35
بودجه : 99