رتبه تیم: 50
نام تیم: Ilicic
امتیاز: 71
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/09/01 15:26:55
بودجه : 99.5