رتبه تیم: 11
نام تیم: لیگ
امتیاز: 78
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 78
تاریخ: 1399/09/01 16:43:10
بودجه : 96