رتبه تیم: 26
نام تیم: هالند
امتیاز: 74
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 74
تاریخ: 1399/09/01 17:14:10
بودجه : 99