رتبه تیم: 18
نام تیم: هالند
امتیاز: 76
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/09/01 17:16:24
بودجه : 97.5