رتبه تیم: 45 (مشترک)
نام تیم: لببه
امتیاز: 71
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/09/01 17:32:20
بودجه : 96.5