رتبه تیم: 34 (مشترک)
نام تیم: هالی جووون
امتیاز: 73
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/09/01 17:39:44
بودجه : 100